Zraz wieprzowy zawijany po gdańsku

Dodatki oraz warzywa do wyboru

40,90 zł

Surówka (obowiązkowe)

2,00 zł

2,00 zł

Dodatek (obowiązkowe)

1